+ دلم خیلی گرفته ...

+ چیزی شده ؟!

+ نمیدونم ... راستش آره ...

+ چی شده ؟

+ هیچی وللش..مهم نیس

+ چرا حرفاتو بهم نمیگی ؟!! نا سلامتی من و تو دوست همیم ...حرفای همو ، مشکلات همو ، درد و دلای همدیگرو گوش ندیم پس به چه دردی میخوریم ؟؟؟ اونجوری اسممونو میشه گذاشت دوست ؟؟

+باشه ولی ...

+ ولی چی ؟

+ قول میدی اسکرین نگیری؟!!!

________________________________

# قد ارزن بامرام باشیم

منبع اصلی مطلب : خودمونی ها ツ
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : رفاقت به سبک مدرن